Grundejerforeningen Lumsås Lyng

Grundejerforeningen Lumsås Lyng blev etableret i 1967, med det formål at sikre et samarbejde omkring forholdene for 47 parceller ved Lumsås Nordstrand. Medlemmer er ejere af de grunde som er udstykket fra matrikel 3M. Mod øst afgrænses området af Skovagervej og Poppelhegnet, mod vest af Havagervej, Pilehegnet mod vest og syd samt Kattegat mod nord.

Der afholdes en ordinær generalsamling hvert år i juni – generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Grundejerforeningen ejer et fællesareal for enden af Havagervej mod havet. Derudover ejes Skovagervej, Havagervej, Hans Nielsensvej, Sandagervej, Pilehegnet, Bolinesvej, Nålestien og Poppelhegnet.

Scroll to Top